• Tất cả các trường thông tin là bắt buộc trừ khi được chỉ định tùy chọn

  • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

  • Submit

Our Apologies...

Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại sau.

Thank You

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới sản phẩm 3M Novec. Chúng tôi đang xử lý thông tin và sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Case studies on how fire suppression systems with 3M Novec 1230 Fire Protection can protect your assets
Các trung tâm dữ liệu:

Duy trì hoạt động của các trung tâm phản ứng khẩn cấp với dung dịch Novec 1230

LIÊN HỆ

Khám phá nghiên cứu trường hợp cụ thể trong ngành dành cho các hệ thống sử dụng dung dịch Novec 1230

Với hơn 50.000 lượt lắp đặt tại hơn 90 quốc gia, các hệ thống sử dụng dung dịch Novec 1230 giúp bảo vệ cư dân, tòa nhà, thiết bị và hoạt động kinh doanh. Hãy chọn một ngành để lọc kết quả, hoặc đọc và tải về các nghiên cứu trường hợp chữa cháy mới nhất, sau đó kết nối với đội ngũ của chúng tôi để xem hệ thống chữa cháy sử dụng dung dịch Novec 1230 có phù hợp với cơ sở của khách hàng của bạn không.

Filter by:
Sort by:
Tags
Tags
Load More

Hãy để chúng tôi trả lời câu hỏi về chữa cháy của bạn

Hãy tìm đến đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của chúng tôi để được trả lời câu hỏi và được cung cấp sự hỗ trợ bạn cần về tiêu chuẩn chữa cháy, các quy định và dung dịch Novec 1230.