Nghiên cứu tình huống chữa cháy: Các hệ thống sử dụng Dung dịch chữa cháy 3M™ Novec™ 1230 giúp bảo vệ các tài sản quan trọng trên toàn thế giới

The St. John's Bible Gallery, equipped with a fire suppression system using 3M Novec 1230 fluid. Photo credit: Hill Museum & Manuscript Library/Wayne Torborg, Saint John's University, Collegeville, Minnesota, USA
Hàng hải:

Phòng cháy biển tiên tiến trên tàu Costa Crociere

Đọc ví dụ thực tiễn (PDF, 731,72 KB)
Two dispatchers sit and work in a 911 call center, answering emergency calls and processing information on their computers.
Các trung tâm dữ liệu:

Duy trì hoạt động của các trung tâm phản ứng khẩn cấp với dung dịch Novec 1230

Đọc ví dụ thực tiễn (PDF, 611,55 KB)
A gas turbine generates electricity at a major US power plant on a clear, sunny day.
Sản xuất và truyền tải năng lượng:

Phòng cháy tại các trạm biến áp ngầm của Iberdrola

Xem ví dụ thực tiễn (PDF, 232,19 KB)

Khám phá nghiên cứu trường hợp cụ thể trong ngành dành cho các hệ thống sử dụng dung dịch Novec 1230

Với hơn 50.000 lượt lắp đặt tại hơn 90 quốc gia, các hệ thống sử dụng dung dịch Novec 1230 giúp bảo vệ cư dân, tòa nhà, thiết bị và hoạt động kinh doanh. Hãy chọn một ngành để lọc kết quả, hoặc đọc và tải về các nghiên cứu trường hợp chữa cháy mới nhất, sau đó kết nối với đội ngũ của chúng tôi để xem hệ thống chữa cháy sử dụng dung dịch Novec 1230 có phù hợp với cơ sở của khách hàng của bạn không.

Filter by:
Sort by:
Tags
Tags
Load More

Hãy để chúng tôi trả lời câu hỏi về chữa cháy của bạn

Hãy tìm đến đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của chúng tôi để được trả lời câu hỏi và được cung cấp sự hỗ trợ bạn cần về tiêu chuẩn chữa cháy, các quy định và dung dịch Novec 1230.