1. Cải thiện lợi nhuận của bạn
Sản xuất
 • share

  Cải thiện lợi nhuận của bạn

  share
  Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M

  Giảm nguyên liệu và thời gian thiết bị ngừng hoạt động để cải thiện kết quả cuối cùng cho Khách hàng.

  3M™ Dynamar™ PPAs có thể giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu đáng kể các sai sót và tăng tính nhất quán của quá trình sản xuất.

  Giảm nguyên liệu và thời gian thiết bị ngừng hoạt động để cải thiện kết quả cuối cùng cho Khách hàng.

  3M™ Dynamar™ PPAs có thể giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu đáng kể các sai sót và tăng tính nhất quán của quá trình sản xuất.

  Giảm nguyên liệu và thời gian thiết bị ngừng hoạt động để cải thiện kết quả cuối cùng cho Khách hàng.

  3M™ Dynamar™ PPAs có thể giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu đáng kể các sai sót và tăng tính nhất quán của quá trình sản xuất.

   

  • Sản phẩm đánh bóng Trizact Microsphere

    

   Bổ sung cho nhựa ở nồng độ rất thấp, Phụ gia Gia công Polyme 3M™ Dynamar™ (PPA) có thể giúp loại bỏ hoặc giảm đáng kể các sai sót, như bị nứt do nóng, dính khuôn và sản phẩm không phù hợp. PPA tạo sự nhất quán để Khách hàng có thể theo dõi trong suốt quá trình sản xuất và đánh giá được kết quả cuối cùng.

   Hãy tìm hiểu cách chúng tôi cải tiến quá trình gia công nhựa.