1. Việt Nam
  2. Chăm sóc sức khỏe
  3. Coronavirus
  4. Bên ngoài khu vực bệnh viện
Chăm sóc sức khỏe
  • SUBMIT
Thanks! We have received your message.
Bệnh nhân được chăm sóc tại nhà

Hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân bên ngoài bệnh viện

Khi bạn chuyển bệnh nhân về nhà hoặc sang các cơ sở khác, hoặc có bệnh nhân bị giới hạn tiếp cận với các điểm chăm sóc thường lệ của họ, 3M luôn sẵn sàng tạo điều kiện, hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân của bạn.

Tìm hiểu các hướng dẫn, các cách làm tốt nhất và các nguồn thông tin tham khảo, tra cứu để giúp chăm sóc bệnh nhân của bạn một cách hiệu quả.


Chuyên viên y tế đang dùng Băng vết thương Tegaderm
Kiểm soát vết thương

Dù là trường hợp chuyển bệnh nhân đang được chăm sóc vết thương từ chăm sóc cấp tính về nhà, hay giảm tần suất đánh giá vết thương cho bệnh nhân ngoại trú – 3M đều hiểu rằng các chuyên viên y tế cần các công cụ để hỗ trợ họ hành nghề trong tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng này.

Bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến việc quản lí và điều trị vết thương? Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn.

Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để có thêm thông tin và lời khuyên giúp bạn hỗ trợ bệnh nhân của mình tốt hơn trong khoảng thời gian cấp bách này.


Hình minh họa: Chuyên viên y tế đang sử dụng máy tính bảng để chia sẻ thông tin tham khảo với bệnh nhân
Thông tin tham khảo cho bệnh nhân và người chăm sóc của họ

Vì các phòng khám vết thương và nhiều loại thông tin tham khảo cho bệnh nhân được coi là "không thiết yếu" trong suốt khoảng thời gian này nên bệnh nhân và người chăm sóc đang có nhu cầu tìm kiếm cao các nguồn thông tin tham khảo có thể giúp họ kiểm soát vết thương.

Chuyên viên y tế đang sử dụng PPE (trang thiết bị bảo hộ cá nhân)
Bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế bằng PPE (trang thiết bị bảo hộ cá nhân)

Hằng ngày bạn đều phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Vì thế chắc hẳn bạn sẽ có nhiều thắc mắc liên quan đến PPE (trang thiết bị bảo hộ cá nhân). Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn về khẩu trang.

Tìm thông tin mới nhất dưới đây


Dịch COVID-19 và phòng khám chăm sóc vết thương cho bệnh nhân ngoại trú

Làm thế nào để các phòng khám chăm sóc vết thương giải quyết vấn đề khó khăn trong việc cân bằng giữa cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân một cách hiệu quả, và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên của họ?