1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Chất phủ
  4. Chất phủ bảo vệ chống ăn mòn
  5. Chất bịt kín để bảo vệ
  6. Chai Xịt Tạo Lớp Cách Điện 3M™ Scotch® 1602, Màu Đỏ, 340 g

Chai Xịt Tạo Lớp Cách Điện 3M™ Scotch® 1602, Màu Đỏ, 340 g

  • 3M ID 7012593061

Chất làm kín cấp điện, khô nhanh trong một lon điều áp

Bảo vệ bề mặt khỏi thời tiết, độ ẩm, ăn mòn, dầu, kiềm và axit

Sử dụng như một chất bịt kín mục đích chung hoặc để chạm vào cách điện trên cuộn dây và khung của động cơ

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Chất làm kín cấp điện, khô nhanh trong một lon điều áp
  • Bảo vệ bề mặt khỏi thời tiết, độ ẩm, ăn mòn, dầu, kiềm và axit
  • Sử dụng như một chất bịt kín mục đích chung hoặc để chạm vào cách điện trên cuộn dây và khung của động cơ
  • Tuân thủ RoHS 2011/65 / EU

Chất trám cách điện 3M™ 1601-C (trong) và 1602-R (đỏ) là chất cách điện và chất cách điện cấp điện, khô nhanh. Chúng ở dạng lon có áp suất và giúp bảo vệ bề mặt khỏi thời tiết, độ ẩm, ăn mòn, dầu, kiềm và axit.

Thuộc tính tiêu biểu