1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Nha khoa và chỉnh nha
  4. Dụng cụ cầm tay
  5. Kìm
  6. Kìm Bẻ Móc Tweed Loop 3M™ Unitek™ Tweed Loop Forming Pliers, 801-720

Kìm Bẻ Móc Tweed Loop 3M™ Unitek™ Tweed Loop Forming Pliers, 801-720

  • 3M ID 70000853047

Đầu tròn thon đối diện với mỏ lõm

Đóng gói: 1 đơn vị

3M™ Unitek™ Prestige Series

Xem thêm chi tiết

Thông số kỹ thuật

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Đầu tròn thon đối diện với mỏ lõm
  • Đóng gói: 1 đơn vị
  • 3M™ Unitek™ Prestige Series
  • Bảo hành bởi 3M Unitek

Tạo điều kiện thuận lợi cho bẻ móc Omega, “Bull” và khép móc.