Vật Liệu Trám 3M™ Composite Filtek™ One, 4868B1

3M ID 70201404996
  • Không cần lớp phủ bề mặt
  • Tăng độ đục (opact) giúp cải thiện thẩm mỹ
  • Công nghệ nano độc đáo cho thẩm mỹ tối ưu và độ mài mòn thấp
  • Thích nghi xoang trám tuyệt vời mà không cần dụng cụ hỗ trợ đắt tiền
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Ống 4g màu B1

Nhanh chóng và dễ dàng với composite một khối FiltekTM One.

  • Không cần lớp phủ bề mặt
  • Tăng độ đục (opact) giúp cải thiện thẩm mỹ
  • Công nghệ nano độc đáo cho thẩm mỹ tối ưu và độ mài mòn thấp
  • Thích nghi xoang trám tuyệt vời mà không cần dụng cụ hỗ trợ đắt tiền
  • Giảm ngẫu lực co để tăng độ sâu trùng hợp lên đến 5mm
  • Thao tác và tạo hình dễ dàng