Composite 3M™ Filtek™ One Dạng Nhộng, 4869B1

3M ID 70201404947
  • Không cần lớp phủ bề mặt
  • Tăng độ đục (opact) giúp cải thiện thẩm mỹ
  • Công nghệ nano độc đáo cho thẩm mỹ tối ưu và độ mài mòn thấp
  • Thích nghi xoang trám tuyệt vời mà không cần dụng cụ hỗ trợ đắt tiền
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lọ 20 viên nhộng x 0.2g màu B1

Nhanh chóng và dễ dàng với composite một khối Filtek™ One.

  • Không cần lớp phủ bề mặt
  • Tăng độ đục (opact) giúp cải thiện thẩm mỹ
  • Công nghệ nano độc đáo cho thẩm mỹ tối ưu và độ mài mòn thấp
  • Thích nghi xoang trám tuyệt vời mà không cần dụng cụ hỗ trợ đắt tiền
  • Giảm ngẫu lực co để tăng độ sâu trùng hợp lên đến 5mm
  • Thao tác và tạo hình dễ dàng