Dây Thép 3M™ Unitek™ Ligature Wire, 200-084, 0.008, Cuộn 16 oz

  • 3M ID 7000003948

Dây buộc được tạo hình sẵn dễ dàng trượt qua tất cả mắc cài

Dây buộc pemachrome mềm được đánh mã màu theo lố 200 thun

Dây thép có lớp phủ làm giảm ma sát giữa dây cung và mắc cài

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Dây buộc được tạo hình sẵn dễ dàng trượt qua tất cả mắc cài
  • Dây buộc pemachrome mềm được đánh mã màu theo lố 200 thun
  • Dây thép có lớp phủ làm giảm ma sát giữa dây cung và mắc cài
  • Đóng gói: Cuộn 16 oz

Dây thép buộc sẵn có lớp phủ; lý tưởng cho mắc cài thẩm mỹ như Mắc cài thương hiệu 3M™ Clarity.

Dây buộc được tạo hình sẵn dễ dàng trượt qua tất cả mắc cài. Dây thép buộc sẵn có lớp phủ; lý tưởng cho mắc cài thẩm mỹ như mắc cài thương hiệu Clarity™. Dây buộc pemachrome mềm được đánh mã màu theo lố 200 thun. Dây thép có lớp phủ làm giảm ma sát giữa dây cung và mắc cài.

Thông số kỹ thuật