Vật Liệu Trám Tạm 3M™ Cavit™ W, 44130

3M ID 70201104653
  • Vật liệu trám tạm hiệu quả đã được minh chứng
  • Sử dụng đơn giản với dụng cụ trám
  • Trám tạm nhanh chóng và không có bọt khí trong môi trường ẩm
  • Vật liệu giãn nở nhẹ bảo đảm sự khít sát vào thành xoang trám
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lọ 28g (Trắng)

Vật liệu trám tạm tự trùng hợp

  • Vật liệu trám tạm hiệu quả đã được minh chứng
  • Sử dụng đơn giản với dụng cụ trám
  • Trám tạm nhanh chóng và không có bọt khí trong môi trường ẩm
  • Vật liệu giãn nở nhẹ bảo đảm sự khít sát vào thành xoang trám