3M™ Bộ Kít để sử dụng Cavity Wax

3M ID 60455085468
  • Được thiết kế để sử dụng với 3M™ Cavity Wax Plus 08852 (được bán riêng)
  • Dễ sử dụng
  • Bao gồm wand trong ba độ dài cho một loạt các công việc khác nhau
  • 24” và 34” có các vòi phun nhỏ 360 độ ở hai đầu, giúp đảm bảo toàn bộ vùng phủ sóng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Bộ Kít để sử dụng Cavity Wax

  • Được thiết kế để sử dụng với 3M™ Cavity Wax Plus 08852 (được bán riêng)
  • Dễ sử dụng
  • Bao gồm wand trong ba độ dài cho một loạt các công việc khác nhau
  • 24” và 34” có các vòi phun nhỏ 360 độ ở hai đầu, giúp đảm bảo toàn bộ vùng phủ sóng