Vật Liệu Trám 3M™ Composite Filtek™ Bulk Fill, 4863A2

3M ID 70201400077
  • Đặt một khối, không cần lớp che phủ
  • Khả năng thích nghi tối ưu vào thành xoang trám mà không cần dụng cụ chuyên biệt
  • Giảm ngẫu lực co tối đa, cho phép trám một khối lên đến 5mm
  • Khả năng thao tác và điêu khắc rất dễ dàng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Gói 1 ống 4g

Composite trám một lần một khối, được thiết kế để cải thiện hiệu suất với các miếng trám răng sau nhanh chóng và dễ dàng.

  • Đặt một khối, không cần lớp che phủ
  • Khả năng thích nghi tối ưu vào thành xoang trám mà không cần dụng cụ chuyên biệt
  • Giảm ngẫu lực co tối đa, cho phép trám một khối lên đến 5mm
  • Khả năng thao tác và điêu khắc rất dễ dàng