DUNG DỊCH ĐÁNH BÓNG 3M™ 05996, 32 FL OZ (946 ML)

3M ID 60455069173
  • Có cấu tạo để loại bỏ các vết xoáy của hợp chất đánh bóng
  • Lớp hoàn thiện sẽ không còn vết xoáy khi dùng Miếng đánh bóng bọt xốp 3M™
  • Có cấu tạo để sử dụng trên các loại xe có màu sơn tối
  • Dễ vệ sinh, không chứa sáp hoặc silicone
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Dung dịch đánh bóng máy móc 3M™ loại bỏ một cách hiệu quả các vết xoáy của hợp chất đánh bóng và các khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt để phục hồi vẻ đẹp cho lớp hoàn thiện của ô tô. Khi kết hợp sử dùng cùng với Miếng đánh bóng bọt xốp 3M™, PN 05725 lớp hoàn thiện sẽ không còn vết xoáy. Dung dịch đánh bóng dùng cho máy 3M™ không chứa sáp hoặc silicone. Nhanh chóng loại bỏ các vết xoáy của hợp chất đánh bóng ngay cả trên các loại xe có màu sơn tối.

  • Có cấu tạo để loại bỏ các vết xoáy của hợp chất đánh bóng
  • Lớp hoàn thiện sẽ không còn vết xoáy khi dùng Miếng đánh bóng bọt xốp 3M™
  • Có cấu tạo để sử dụng trên các loại xe có màu sơn tối
  • Dễ vệ sinh, không chứa sáp hoặc silicone