Bộ Cấp Khí 3M™ TR-600-ECK, 1 Bộ/Thùng

3M ID 70071618444
  • Dễ đặt hàng
  • Bộ PAPR hoàn chỉnh
  • Dễ sử dụng
  • Tích hợp hệ thống treo sử dụng và bảo trì dễ dàng.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

TR-600-ECK là hệ thống Thiết bị lọc và cấp khí hoàn chỉnh và bao gồm mọi thứ cần thiết để bắt đầu sử dụng trong các hoạt động mà trong đó, điều quan trọng là có thể dễ dàng vệ sinh hệ thống Thiết bị lọc và cấp khí. Đề xuất sử dụng trong các ngành như: Dược phẩm, an toàn thực phẩm, sơn và tái chế sản xuất pin chì.

Phù hợp cho ứng dụng trong ngành sản xuất dược phẩm, y tế, thực ơhaarm, sơn, sản xuất và tái chế pin chì.

  • Dễ đặt hàng
  • Bộ PAPR hoàn chỉnh
  • Dễ sử dụng
  • Tích hợp hệ thống treo sử dụng và bảo trì dễ dàng.