Ống Thở Có Thể Điều Chỉnh Độ Dài 3M™ Versaflo™ BT-30, 1 Chiếc/Túi

3M ID 70071563749
  • Tính năng tự điều chỉnh đạt đến độ dài phù hợp cho từng người đeo
  • Nhiều loại ống thở và phụ kiện đa dạng
  • Được thiết kế để sử dụng với một số loại mũ trùm và Thiết bị cấp khí 3M™
  • Có nắp bảo vệ ống thở để kéo dài tuổi thọ của ống thở
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Ống thở 3M™ Versaflo™ BT 30 kết nối mọi Mũ Versaflo với mọi nguồn khí Versaflo.

  • Tính năng tự điều chỉnh đạt đến độ dài phù hợp cho từng người đeo
  • Nhiều loại ống thở và phụ kiện đa dạng
  • Được thiết kế để sử dụng với một số loại mũ trùm và Thiết bị cấp khí 3M™
  • Có nắp bảo vệ ống thở để kéo dài tuổi thọ của ống thở