ĐẦU PHUN KEO TRỤ VUÔNG 3M™ SCOTCH-WELD™ EPX™, SQUARE ORANGE, MIXING NOZZLE, 45 ML

3M ID 62915491369
  • Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)
  • Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
  • Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
  • Sử dụng được với súng phun keo 3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lựa chọn mũi trộn 3M™ Scotch-Weld™ EPX để thao tác hiệu keo 3M™ Scotch-Weld™ trong hộp mực Duo-Pak (DP). Mỗi mũi trộn được thiết tinh tế để 2 thành phần keo được hòa trộn một cách kỹ lưỡng tạo để tạo ra hiệu quả tốt nhất khi thao tác.

Đầu phun 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Square Orange Mixing Nozzle giúp phối trộn và đồng nhất hỗn hợp keo. Sản phẩm này thường được sử dụng chung với các ống keo 2 thành phần của 3M với chức năng định lượng, trộn hợp 2 thành phần keo với nhau và dẫn keo ra ngoài.

  • Sử dụng cùng với các ống keo 2 thành phần 45mL (10:1)
  • Giúp trộn đều và phun keo chính xác vào vị trí thi công
  • Có thể cắt đầu trộn để điều chỉnh lượng keo phun ra
  • Sử dụng được với súng phun keo 3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II