VÒI PHUN DUNG DỊCH 3M™ 37718

3M ID 60455047138
  • Vòi phun có thể phun được cả hóa chất xử lý chi tiết dạng dung môi hoặc nền nước
  • Quay số có thể điều chỉnh chuyển từ trạng thái chảy thành dòng sang phun sương mịn
  • Với vòi này có thể phun được cả vào vị trí lộn ngược
  • Chất liệu nhựa bền giúp phụ kiện có độ bền cao
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đầu kích hoạt vòi phun dung môi 3M™ giúp bạn phun hóa chất xử lý chi tiết dạng dung môi hoặc nền nước theo cách thuận tiện và dễ dàng điều khiển hơn.

  • Vòi phun có thể phun được cả hóa chất xử lý chi tiết dạng dung môi hoặc nền nước
  • Quay số có thể điều chỉnh chuyển từ trạng thái chảy thành dòng sang phun sương mịn
  • Với vòi này có thể phun được cả vào vị trí lộn ngược
  • Chất liệu nhựa bền giúp phụ kiện có độ bền cao