1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
  4. Bảo vệ hô hấp
  5. Kiểm tra độ kín khít của thiết bị bảo vệ hô hấp

DUNG DỊCH THỬ ĐỘ KÍN KHÍT CỦA MẶT NẠ VÀ KHẨU TRANG 3M™ FT-31, 55 ML

  • 3M ID 7100004635
  • UPC 50051138542042

Có vị đắng

Dùng khi kiểm tra vị giác ban đầu của người sử dụng

Dung tích: 55ml mỗi chai, 6 chai /hộp

Xem thêm chi tiết
Các nguồn được xem thường xuyên
Bảng dữ liệu an toàn (PDF, 0B)

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Có vị đắng
  • Dùng khi kiểm tra vị giác ban đầu của người sử dụng
  • Dung tích: 55ml mỗi chai, 6 chai /hộp
  • Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của OSHA

Dung dịch thử để kiểm tra độ kín khít của mặt nạ/khẩu trang thực tế với người dùng.

Dung dịch thử để kiểm tra hiệu quả thực sự của khẩu trang/ mặt nạ thực tế dựa trên việc người dùng có cảm nhận được vị đắng của dung dịch hay không. Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của OSHA.

Thuộc tính tiêu biểu

Tài liệu