DUNG DỊCH THỬ ĐỘ KÍN KHÍT CỦA MẶT NẠ VÀ KHẨU TRANG 3M™ FT-31, 55 ML

3M ID 70070709657
  • Có vị đắng
  • Dùng khi kiểm tra vị giác ban đầu của người sử dụng
  • Dung tích: 55ml mỗi chai, 6 chai /hộp
  • Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của OSHA
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Dung dịch thử để kiểm tra độ kín khít của mặt nạ/khẩu trang thực tế với người dùng.

Dung dịch thử để kiểm tra hiệu quả thực sự của khẩu trang/ mặt nạ thực tế dựa trên việc người dùng có cảm nhận được vị đắng của dung dịch hay không. Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của OSHA.

  • Có vị đắng
  • Dùng khi kiểm tra vị giác ban đầu của người sử dụng
  • Dung tích: 55ml mỗi chai, 6 chai /hộp
  • Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của OSHA