1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Băng dính
 4. Băng dính điện
 5. Băng dính điện cao su
 6. Băng keo chống cháy Scotch® 77, rộng 1/2 in, dài 20 ft

Băng keo chống cháy Scotch® 77, rộng 1/2 in, dài 20 ft

3M ID 80611605975
 • Độ dài 1/2 in x 20 ft, Màu đen
 • Được thiết kế để bảo vệ hầu hết các loại dây cáp điện khi có thể tiếp xúc với ngọn lửa.
 • Chất kết dính của Băng keo 77 là công thức đặc biệt, khi tiếp xúc với ngọn lửa, keo sẽ tự trở thành là lớp bọc xung quang vỏ cáp, giúp bảo vệ sợ cáp không bị ngọn lửa làm cháy.
 • Bức tường lửa hoạt động như một lá chắn nhiệt và rào cản ngọn lửa
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Băng keo chống cháy Scotch® 77 được thiết kế để bảo vệ hầu hết các loại dây cáp điện khi có thể tiếp xúc với ngọn lửa. Chất kết dính của Băng keo 77 là công thức đặc biệt, khi tiếp xúc với ngọn lửa, keo sẽ tự trở thành là lớp bọc xung quang vỏ cáp, giúp bảo vệ sợ cáp không bị ngọn lửa làm cháy.

Kết quả của các bức tường lửa hoạt động như một lá chắn nhiệt và rào cản ngọn lửa, do đó bảo vệ các dây cáp gần đó và các phụ kiện.

 • Độ dài 1/2 in x 20 ft, Màu đen
 • Được thiết kế để bảo vệ hầu hết các loại dây cáp điện khi có thể tiếp xúc với ngọn lửa.
 • Chất kết dính của Băng keo 77 là công thức đặc biệt, khi tiếp xúc với ngọn lửa, keo sẽ tự trở thành là lớp bọc xung quang vỏ cáp, giúp bảo vệ sợ cáp không bị ngọn lửa làm cháy.
 • Bức tường lửa hoạt động như một lá chắn nhiệt và rào cản ngọn lửa