1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Văn phòng phẩm
 4. Cờ, thẻ và dấu trang
 5. Phân trang chuyên nghiệp Post-it® - đỏ - 50 miếng/vỉ

Phân trang chuyên nghiệp Post-it® - đỏ - 50 miếng/vỉ

3M ID 70071383056
 • Là sự lựa chọn cho việc phân trang hay làm nổi bật những điểm quan trọng trong sổ sách, tài liệu
 • Phân trang với keo dính chắc an toàn và có thể tháo gỡ dễ dàng mà không để lại keo trên bề mặt
 • Có nhiều màu sắc để bạn lựa chọn
 • Có thể viết lên dễ dàng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Phân trang Post-it được sử dụng để đánh dấu, phân trang và làm nổi bật những điểm nổi bật trong số sách hoặc tài liệu. Phân trang với keo dính chắc và có thể tháo bỏ dễ dàng mà không để lại deo trên bề mặt.

Có mặt hơn 40 năm, nhãn hiệu Post-it đã giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn, giao tiếp tốt hơn và thể hiện mình theo cách sáng tạo hơn.

 • Là sự lựa chọn cho việc phân trang hay làm nổi bật những điểm quan trọng trong sổ sách, tài liệu
 • Phân trang với keo dính chắc an toàn và có thể tháo gỡ dễ dàng mà không để lại keo trên bề mặt
 • Có nhiều màu sắc để bạn lựa chọn
 • Có thể viết lên dễ dàng
 • Phù hợp cho việc đánh dấu tạm thời trên tài liệu
 • Dễ dàng tháo gỡ và thay đổi vị trí dán