1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Băng dính
 4. Chất tăng cường độ bám dính
 5. CHAI LÓT TĂNG CƯỜNG ĐỘ BÁM KEO 3M™ 05907, 12 OZ

CHAI LÓT TĂNG CƯỜNG ĐỘ BÁM KEO 3M™ 05907, 12 OZ

3M ID 60455102511
 • Chất xúc tác kết dính 05907 tương thích với tất cả các sản phẩm sửa chữa TPO và bán cứng, linh hoạt của 3M
 • Mang lại độ bám keo được tăng cường của keo 3M với chất nền loại TPO
 • Bình phun khí dung đảm bảo sử dụng dễ dàng
 • Cung cấp độ bám keo mạnh hơn để mang lại kết quả tuyệt vời cho cạnh gờ
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Chất xúc tác kết dính polyolefin 3M™ là một chất xúc tác kết dính có công thức đặc biệt dùng để sửa chữa các loại nhựa có bề mặt năng lượng thấp như thermopolyolefin (TPO). Sử dụng chất xúc tác kết dính của chúng tôi cùng với keo nhãn hiệu 3M. Chất xúc tác kết dính polyolefin 3M™ được thiết kế đặc biệt dành cho nhựa polyolefin và ethylene propylene được xác định bằng các dấu PP, EP, TPO hoặc EPDM ở mặt sau của linh kiện.

 • Chất xúc tác kết dính 05907 tương thích với tất cả các sản phẩm sửa chữa TPO và bán cứng, linh hoạt của 3M
 • Mang lại độ bám keo được tăng cường của keo 3M với chất nền loại TPO
 • Bình phun khí dung đảm bảo sử dụng dễ dàng
 • Cung cấp độ bám keo mạnh hơn để mang lại kết quả tuyệt vời cho cạnh gờ