1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
 4. Bảo vệ hô hấp
 5. Mặt nạ bảo vệ hô hấp
 6. Mặt nạ thở kín mặt
 7. Khẩu Trang Dùng Nhiều Lần Nguyên Mặt 3M™ 6900DIN, Cỡ Lớn, 4 Chiếc/Thùng

Khẩu Trang Dùng Nhiều Lần Nguyên Mặt 3M™ 6900DIN, Cỡ Lớn, 4 Chiếc/Thùng

3M ID 70070889822
 • Mắt kính lớn tạo trường nhìn rộng để nhìn thấy rõ ràng
 • Thiết kế rất hiệu quả, nhẹ và vòng ôm sát mặt bằng silicon giúp tăng sự thoải mái khi sử dụng, độ bền và dễ vệ sinh
 • Có thể kết hợp với thiết bị lọc & cấp khí chạy bằng pin
 • Bộ điều tiết trung tâm sẽ dẫn hơi thở ra hướng xuống dưới
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Sử dụng với Dòng bộ lọc 3M™ 2000, Bộ lọc 3M™ 7093, P100, Dòng phin lọc 3M™ 6000 và các hệ thống cấp dưỡng khí hoặc hệ thống lọc khí dùng quạt để lọc nhiều loại khí, hơi và hạt độc hại theo các phê duyệt của NIOSH.

 • Mắt kính lớn tạo trường nhìn rộng để nhìn thấy rõ ràng
 • Thiết kế rất hiệu quả, nhẹ và vòng ôm sát mặt bằng silicon giúp tăng sự thoải mái khi sử dụng, độ bền và dễ vệ sinh
 • Có thể kết hợp với thiết bị lọc & cấp khí chạy bằng pin
 • Bộ điều tiết trung tâm sẽ dẫn hơi thở ra hướng xuống dưới