BỘ SẠC PIN 3M™ 521-01-43R01, TIÊU CHUẨN

3M ID 70070889244
  • Được sử dụng cho pin của Hệ thống 3M™ Powerflow™ và 3M™ Breathe Easy™
  • Được thiết kế để sử dụng với Thiết bị lọc và cấp khí 3M™
  • Có phiên bản đi kèm phích cắm theo chuẩn của Vương quốc Anh và EU
  • Khi pin đầy sẽ tự động chuyển sang chế độ sạc nhỏ giọt, nên có thể duy trì cắm sạc ở chế độ chờ
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Được sử dụng cho pin của Hệ thống 3M™ Powerflow™ và 3M™ Breathe Easy™.

  • Được sử dụng cho pin của Hệ thống 3M™ Powerflow™ và 3M™ Breathe Easy™
  • Được thiết kế để sử dụng với Thiết bị lọc và cấp khí 3M™
  • Có phiên bản đi kèm phích cắm theo chuẩn của Vương quốc Anh và EU
  • Khi pin đầy sẽ tự động chuyển sang chế độ sạc nhỏ giọt, nên có thể duy trì cắm sạc ở chế độ chờ