1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Văn phòng phẩm
  4. Cờ, thẻ và dấu trang

Phân loại đề mục 686-ryb

  • 3M ID 7000052679

Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn.

Sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn ghi chú những công việc mỗi ngày.

Tiết kiệm thời gian khi phân loại danh mục.

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn
  • Sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn ghi chú những công việc mỗi ngày
  • Tiết kiệm thời gian khi phân loại danh mục
  • Dễ dàng trong việc tìm kiếm, tra soát tài liệu

Giúp tìm thấy những điểm cần lưu ý, những thông tin quan trọng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Được sử dụng để đánh dấu trang trong sách, báo, tạp chí. Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn.

Có mặt hơn 40 năm, nhãn hiệu Post-it đã giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn, giao tiếp tốt hơn và thể hiện mình theo cách sáng tạo hơn.

Thông số kỹ thuật