Phân loại đề mục 686-ryb

3M ID 70071493335
  • Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn.
  • Sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn ghi chú những công việc mỗi ngày.
  • Tiết kiệm thời gian khi phân loại danh mục.
  • Dễ dàng trong việc tìm kiếm, tra soát tài liệu.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Giúp tìm thấy những điểm cần lưu ý, những thông tin quan trọng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Được sử dụng để đánh dấu trang trong sách, báo, tạp chí. Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn.

Có mặt hơn 40 năm, nhãn hiệu Post-it đã giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn, giao tiếp tốt hơn và thể hiện mình theo cách sáng tạo hơn.

  • Có nhiều kích cỡ và màu sắc để lựa chọn, giúp bạn đánh dấu chi tiết hơn.
  • Sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn ghi chú những công việc mỗi ngày.
  • Tiết kiệm thời gian khi phân loại danh mục.
  • Dễ dàng trong việc tìm kiếm, tra soát tài liệu.