Đầu kết nối nhanh 3M 05752

3M ID 60455046239
  • Cho phép thay đổi nhanh chóng.
  • Dễ dàng thay đổi giữa các hợp chất và miếng đánh bóng.
  • Được thiết kế có khả năng chịu nhiệt trong quá trình đánh bóng, sản phẩm làm từ vật liệu thép không rỉ.
  • Đầu nối có khả năng tự đồng tâm và cân bằng để giảm thiểu rung lắc.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đầu kết nối nhanh 05752, sử dụng để kết nối hoặc ngắt kết nối phớt đánh bóng, tháo lắp nhanh giúp tiết kiệm thời gian.

Đầu kết nối nhanh 05752, sử dụng để kết nối hoặc ngắt kết nối phớt đánh bóng, tháo lắp nhanh giúp tiết kiệm thời gian. Được thiết kế có khả năng chịu nhiệt trong quá trình đánh bóng, sản phẩm làm từ vật liệu thép không rỉ. Đầu nối có khả năng tự đồng tâm và cân bằng để giảm thiểu rung lắc.

  • Cho phép thay đổi nhanh chóng.
  • Dễ dàng thay đổi giữa các hợp chất và miếng đánh bóng.
  • Được thiết kế có khả năng chịu nhiệt trong quá trình đánh bóng, sản phẩm làm từ vật liệu thép không rỉ.
  • Đầu nối có khả năng tự đồng tâm và cân bằng để giảm thiểu rung lắc.