1. Việt Nam
 2. Sản Phẩm 3M
 3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
 4. Bảo vệ hô hấp
 5. Mặt nạ bảo vệ hô hấp
 6. Hộp lọc và màng lọc
 7. PHIN/TẤM LỌC HƠI HỮU CƠ/AXÍT/BỤI 3M™ 60923, P100, BẢO VỆ HÔ HẤP

PHIN/TẤM LỌC HƠI HỮU CƠ/AXÍT/BỤI 3M™ 60923, P100, BẢO VỆ HÔ HẤP

3M ID 70070614501
 • Theo tiêu chuẩn 3M
 • Thiết kế dạng cụp về phía sau cho phép gia tăng gốc nhìn và độ thoải mái.
 • Thành phẩn phụ kiện sử dụng với cho dòng mặt nạ bảo vệ hô hấp 3M seires 5000, phin lọc 3M series 6000 và phụ kiện kết nối 3M 603
 • Sử dụng theo nhiều cách, giúp giảm nhu cầu dự trữ hàng
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đạt chuẩn NIOSH lọc hơi hữu cơ, vô cơ, ammonia, methylamine hoặc formaldehyde. Sử dụng với bán mặt nạ hoặc nguyên mặt nạ 3M™ dòng 6000, 7000 và FF-400.

Phin lọc 3M™ 60923, hiệu suất lọc P100, lọc hơi hữu cơ, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen fluoride, và một số bụi không dầu, cho môi trường có nồng độ lên đến 10 lần nồng độ cho phép Permissible Exposure Limit (PEL) khi sử dụng với bán mặt nạ hoặc 50 lần khi sử dụng với mặt nạ nguyên mặt. Ứng dụng cho ngành sản xuất hóa chất, phòng thí nghiệm, dầu khí, dược.
Sử dụng với các dòng mặt nạ 3M™6000, 7000 và FF-400. Chuẩn NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Có màu theo tiêu chuẩn NIOSH là màu Vàng (Yellow/Maganta)

 • Theo tiêu chuẩn 3M
 • Thiết kế dạng cụp về phía sau cho phép gia tăng gốc nhìn và độ thoải mái.
 • Thành phẩn phụ kiện sử dụng với cho dòng mặt nạ bảo vệ hô hấp 3M seires 5000, phin lọc 3M series 6000 và phụ kiện kết nối 3M 603
 • Sử dụng theo nhiều cách, giúp giảm nhu cầu dự trữ hàng