Phin Lọc Hơi Hữu Cơ 3M™ 6001, 60 Cái/Thùng

  • 3M ID 7000008667

Đạt tiêu chuẩn NIOSH phù hợp để bảo vệ người dùng trong môi trường hơi hữu cơ

Thiết kế dạng cụp về phía sau cho tầm nhìn rộng và gia tăng sự độ thoải mái

Sử dụng kết hợp với nhiều mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt và nguyên mặt của 3M™

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Đạt tiêu chuẩn NIOSH phù hợp để bảo vệ người dùng trong môi trường hơi hữu cơ
  • Thiết kế dạng cụp về phía sau cho tầm nhìn rộng và gia tăng sự độ thoải mái
  • Sử dụng kết hợp với nhiều mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt và nguyên mặt của 3M™
  • Dễ dàng lắp phin lọc vào mặt nạ bằng thao tác xoay nhẹ

Phin lọc đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi hữu cơ. Sử dụng cùng với mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt 3M dòng 6000, 7000. Phin lọc 3M™ 6001 phù hợp với môi trường có nồng độ lên đến 10 lần giới hạn tiếp xúc cho phép (PEL) cho mặt nạ nửa mặt và 50 lần cho mặt nạ nguyên mặt

Thuộc tính tiêu biểu