Tấm Lọc Bụi 3M™ 2091, P100, 100 Cái/Thùng

  • 3M ID 7000008665
  • UPC 00000000000000

Đạt chứng nhận của NIOSH, hiệu quả lọc lên dến 99.97%

Lọc bụi gốc dầu/ không dầu

Màng lọc tính điện tiên tiến giúp tấm lọc nhỏ, nhẹ, và giúp người mang thở ra dễ dàng

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Đạt chứng nhận của NIOSH, hiệu quả lọc lên dến 99.97%
  • Lọc bụi gốc dầu/ không dầu
  • Màng lọc tính điện tiên tiến giúp tấm lọc nhỏ, nhẹ, và giúp người mang thở ra dễ dàng
  • Sử dụng cùng với các loại mặt nạ bảo vệ hô hấp hai phin lọc của 3M™ như dòng mặt nạ nửa mặt 6000, 7000 và mặt nạ nguyên mặt dòng 6000

Tấm lọc bụi 3M™ 2091, P100 đạt tiêu chuẩn NIOSH phù hợp cho những môi trường có bụi gốc dầu và bụi không dầu

Thuộc tính tiêu biểu