Vật Liệu Làm Răng Tạm Protemp™ 4, 46956, Màu A2

3M ID 70201132613
 • Phá vỡ kỷ lục kháng gãy
  * Khả năng kháng gãy cao.
  * Độ ổn định mài mòn tốt hơn thông qua công nghệ hạt độn đặc biệt.
  * Cũng được chỉ định cho răng tạm trong thời gian dài.
 • Thẩm mỹ vượt trội
  * Độ bóng tự nhiên vượt trội mà không cần đánh bóng hoặc phủ lớp bóng.
  * Năm màu huỳnh quang phù hợp với Filtek™ Z350XT Flowable.
  * Độ ổn định màu tuyệt vời.
 • Thao tác dễ dàng và nhanh chóng
  * Không cần đánh bóng - chỉ cần làm sạch bằng cồn.
  * Lớp ức chế trùng hợp ít hơn so với các vật liệu bis-acrylic khác.
 • Hỗ trợ sự khỏe mạnh của nướu
  * Dễ dàng làm sạch mảng bám.
  * Thoải mái hơn cho bệnh nhân khi đeo răng tạm.
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Với độ kháng gãy cao và không cần phải đánh bóng - Vật liệu làm răng tạm Protemp™ 4 nổi bật với độ cứng và thẩm mỹ.

Bộ gồm 1x 50ml cartridge A2, 16x đầu trộn (Xanh) và HDSD

 • Phá vỡ kỷ lục kháng gãy
  * Khả năng kháng gãy cao.
  * Độ ổn định mài mòn tốt hơn thông qua công nghệ hạt độn đặc biệt.
  * Cũng được chỉ định cho răng tạm trong thời gian dài.
 • Thẩm mỹ vượt trội
  * Độ bóng tự nhiên vượt trội mà không cần đánh bóng hoặc phủ lớp bóng.
  * Năm màu huỳnh quang phù hợp với Filtek™ Z350XT Flowable.
  * Độ ổn định màu tuyệt vời.
 • Thao tác dễ dàng và nhanh chóng
  * Không cần đánh bóng - chỉ cần làm sạch bằng cồn.
  * Lớp ức chế trùng hợp ít hơn so với các vật liệu bis-acrylic khác.
 • Hỗ trợ sự khỏe mạnh của nướu
  * Dễ dàng làm sạch mảng bám.
  * Thoải mái hơn cho bệnh nhân khi đeo răng tạm.