Composite Trám Đa Năng 3M™ Filtek™ Z350 XT, 7018WB

3M ID 70201076026
  • Phục hồi trực tiếp cho răng trước và răng sau
  • Phục hồi gián tiếp bao gồm inlay, onlay và veneer trực tiếp
  • Thẩm mỹ tự nhiên nhờ cải thiện tính huỳnh quang
  • Dễ dàng sử dụng, nhiều màu body cho phục hồi một màu đơn lẻ, hoặc tái lập men và ngà răng nhờ composite có độ opact khác nhau
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Ống 4g, màu White Body (màu tẩy trắng)

Với hệ thống màu sắc được tối ưu hóa nhằm tạo ra phục hồi thẩm mỹ ở cấp độ mới, Composite trám đa năng 3M™ Filtek™ Z350 XT giúp dễ dàng tương thích với màu sắc răng tự nhiên để có kết quả cuối cùng thẩm mỹ nhất.

  • Phục hồi trực tiếp cho răng trước và răng sau
  • Phục hồi gián tiếp bao gồm inlay, onlay và veneer trực tiếp
  • Thẩm mỹ tự nhiên nhờ cải thiện tính huỳnh quang
  • Dễ dàng sử dụng, nhiều màu body cho phục hồi một màu đơn lẻ, hoặc tái lập men và ngà răng nhờ composite có độ opact khác nhau
  • Lưu giữ bóng độc đáo hơn hạt độn micro với công nghệ nano độc đáo
  • Độ bền tuyệt vời cho răng trước và răng sau