Composite 3M™ Filtek™ Z250, 1370A1

3M ID 70201052001
  • Nhiều màu sắc cho nhu cầu hàng ngày của hầu hết nha sĩ
  • Thao tác tuyệt vời mà không dính dụng cụ
  • Dễ dàng sử dụng cho phục hồi răng sau và răng trước
  • Độ kháng gãy, độ bền và kháng mòn tốt, cản quang
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Ống 4g, màu A1

Composite Filtek™ Z250 với hạt độn microhydrid cho đa mục đích sử dụng, cải thiện hệ thống nhựa resin, giúp thao tác sử dụng dễ dàng hơn.

  • Nhiều màu sắc cho nhu cầu hàng ngày của hầu hết nha sĩ
  • Thao tác tuyệt vời mà không dính dụng cụ
  • Dễ dàng sử dụng cho phục hồi răng sau và răng trước
  • Độ kháng gãy, độ bền và kháng mòn tốt, cản quang
  • Dễ dàng thích nghi xoang trám