Keo Dán Nano 2 Bước 3M™ Single Bond 2, 51202

3M ID 70201051961
  • Dán tuyệt vời trên men và ngà
  • Keo dán nền ethanol/nước
  • Chai nhỏ giọt độc đáo, dễ sử dụng, cho phép nhìn thấy một cách chính xác lượng keo còn lại trong chai
  • Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Lọ 6ml

Keo dán một thành phần, sử dụng trong kỹ thuật total-etch, nhanh chóng, dễ dàng, cho lực dán vượt trội.

  • Dán tuyệt vời trên men và ngà
  • Keo dán nền ethanol/nước
  • Chai nhỏ giọt độc đáo, dễ sử dụng, cho phép nhìn thấy một cách chính xác lượng keo còn lại trong chai
  • Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi
  • Không cần lắc chai trước khi dùng; hạt nano có tính ổn định và không bị lắng đọng