VAN HÍT 3M™ 7582

  • 3M ID 7000002158
  • UPC 50051131527541

Là một bộ phận thay thế của 3M™

Cân thay thế van hít có dấu hiệu hỏng hoặc mòn hoặc biến dạng

Duy trì sự bảo vệ và thoải mái khi sử dụng mặt nạ

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Là một bộ phận thay thế của 3M™
  • Cân thay thế van hít có dấu hiệu hỏng hoặc mòn hoặc biến dạng
  • Duy trì sự bảo vệ và thoải mái khi sử dụng mặt nạ
  • Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh

Van hít 3M™ 7582 được là bộ phận của dòng mặt nạ bảo vệ hô hấp dòng hai phin lọc 7500

Thuộc tính tiêu biểu