Dây Đeo Mặt Nạ 3M™ 7581, Thành Phần Nhóm Thiết Bị Bảo Vệ Hô Hấp, 20 Cái/Thùng

3M ID 70071042603
  • Phụ kiện thay thế chuẩn 3M™
  • Sử dụng với mặt nạ 3M™ Half Facepiece 7500 Series
  • Lắp đặt dễ dàng cho phép việc thay thế phụ kiện nhanh chóng
  • Bộ dây nịt đầu có thể kéo dài tuổi thọ của mặt nạ
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Sử dụng với bán mặt nạ dòng 3M™ 7501, 7502 and 7503.

Dây mang qua đầu thay thế 3M™ 7581 cho các dòng bán mặt nạ 3M 7501, 7502, và 7503 (bán rời)

  • Phụ kiện thay thế chuẩn 3M™
  • Sử dụng với mặt nạ 3M™ Half Facepiece 7500 Series
  • Lắp đặt dễ dàng cho phép việc thay thế phụ kiện nhanh chóng
  • Bộ dây nịt đầu có thể kéo dài tuổi thọ của mặt nạ
  • Các phụ kiện có thể thay thế giúp tiết kiệm chi phí cho trang thiết bị bảo vệ hô hấp