Van Hít 3M™ 6893/07144(AAD), 200 Cái/Thùng

3M ID 70070710986
  • Là một bộ phận thay thế của 3M™
  • Cân thay thế van hít có dấu hiệu hỏng hoặc mòn hoặc biến dạng
  • Duy trì sự bảo vệ và thoải mái khi sử dụng mặt nạ
  • Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Van Hít 3M™ 6893 là bộ phận thay thế của Mặt nạ bảo vệ hô hấp 3M™ nguyên mặt và nửa mặt dòng 6000. Khi phát hiện van hít có lỗi, bạn cần thay thế van hít hoặc mặt nạ bảo vệ hô hấp mới.

  • Là một bộ phận thay thế của 3M™
  • Cân thay thế van hít có dấu hiệu hỏng hoặc mòn hoặc biến dạng
  • Duy trì sự bảo vệ và thoải mái khi sử dụng mặt nạ
  • Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh