Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp

3M ID 70070710937