Tấm lọc bụi, hơi acid 3M 2096, tiêu chuẩn P100, 100cái/hộp

  • 3M ID 7000002048

Thuộc tính tiêu biểu