PHIN LỌC HƠI FORMANDEHIT/HƠI HỮU CƠ 3M™ 6005

3M ID 70070316735
  • Phin lọc Formaldehyde và hơi hữu cơ
  • Thiết kế dạng cụp về phía sau cho tầm nhìn rộng và gia tăng sự độ thoải mái
  • Sử dụng kết hợp với nhiều mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt và nguyên mặt của 3M™
  • 1 thùng gồm 30 cặp phin lọc (mỗi thùng 60 phin lọc)
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đạt chuẩn NIOSH lọc khí formaldehyde và một số hơi hữu cơ. Dùng với bán mặt nạ hoặc nguyên mặt nạ dòng 3M™ 6000, 7000 và FF-400.

Ứng dụng cho phòng thí nghiệm, sản xuất gỗ, gia công kim loại....Bảo vệ trong môi trường có nồng độ lên đến 10 lần nồng độ cho phép Permissible Exposure Limit (PEL) khi sử dụng với bán mặt nạ hoặc 50 lần với nguyên mặt nạ. OSHA khuyến nghi nên mang kính chống hóa chất kết hợp khi làm việc trong môi trường formaldehyde.

  • Phin lọc Formaldehyde và hơi hữu cơ
  • Thiết kế dạng cụp về phía sau cho tầm nhìn rộng và gia tăng sự độ thoải mái
  • Sử dụng kết hợp với nhiều mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt và nguyên mặt của 3M™
  • 1 thùng gồm 30 cặp phin lọc (mỗi thùng 60 phin lọc)