Mũi trộn keo 3M™ 08193, 200 ML, 6 cái/túi, 6 túi/thùng

  • 3M ID 7000000624
  • UPC 00051131081932

Vòi phun trộn tĩnh hiệu suất cao để sử dụng cùng với các dụng cụ phun khí nén và thủ công

Vòi phun trộn hiệu quả nhiều loại bọt xốp, chất bịt kín và keo hai thành phần của 3M

Trộn các chất có hai thành phần theo tỷ lệ lý tưởng

Xem thêm chi tiết

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật
  • Vòi phun trộn tĩnh hiệu suất cao để sử dụng cùng với các dụng cụ phun khí nén và thủ công
  • Vòi phun trộn hiệu quả nhiều loại bọt xốp, chất bịt kín và keo hai thành phần của 3M
  • Trộn các chất có hai thành phần theo tỷ lệ lý tưởng
  • Vòi và ống dùng một lần dễ làm sạch, không cần rửa dụng cụ trộn và khuấy

Vòi phun trộn tĩnh 3M™ là vòi phun hỗn hợp/mét, phun theo đợt giúp dễ dàng bóp keo vào đúng mục tiêu. Vòi phun trộn tĩnh của chúng tôi được thiết kế để sử dụng cùng với ống của 3M và các dụng cụ phun khí nén hoặc thủ công.

Thuộc tính tiêu biểu