MŨI TRỘN KEO 3M™ 08193, 200 ML

3M ID 60980043180
  • Vòi phun trộn tĩnh hiệu suất cao để sử dụng cùng với các dụng cụ phun khí nén và thủ công
  • Vòi phun trộn hiệu quả nhiều loại bọt xốp, chất bịt kín và keo hai thành phần của 3M
  • Trộn các chất có hai thành phần theo tỷ lệ lý tưởng
  • Vòi và ống dùng một lần dễ làm sạch, không cần rửa dụng cụ trộn và khuấy
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Vòi phun trộn tĩnh 3M™ là vòi phun hỗn hợp/mét, phun theo đợt giúp dễ dàng bóp keo vào đúng mục tiêu. Vòi phun trộn tĩnh của chúng tôi được thiết kế để sử dụng cùng với ống của 3M và các dụng cụ phun khí nén hoặc thủ công.

  • Vòi phun trộn tĩnh hiệu suất cao để sử dụng cùng với các dụng cụ phun khí nén và thủ công
  • Vòi phun trộn hiệu quả nhiều loại bọt xốp, chất bịt kín và keo hai thành phần của 3M
  • Trộn các chất có hai thành phần theo tỷ lệ lý tưởng
  • Vòi và ống dùng một lần dễ làm sạch, không cần rửa dụng cụ trộn và khuấy