3M Băng dính vinyl

14 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (14)

14 Sản phẩm

Các ngành công nghiệp

Backing (Carrier) Material

Overall Width (Metric)

Total Tape Thickness without Liner (Metric)

Màu sản phẩm

Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 471, Màu Xanh Dương, 1/4 in x 36 yd, 5.2 mil, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 471, Màu Vàng, 3/4 in x 36 yd, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 764, Green, 49 in x 36 yd, 5 mil, 3 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 764, Màu Đỏ, 49 in x 36 yd, 5 mil, 3 Cuộn/Thùng Băng keo vinyl màu xanh 3M™ 471 Blue, 1/4 in x 36 yd 5.2 mil, 144 cuộn/thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 764, Màu Xanh Dương, Lõi Nhựa, 49 in x 36 yd, 5 mil, 3 Cuộn/Thùng Băng keo vinyl màu xanh 3M™ 471, Blue PN36408, 1/2 in x 36 yd, 72 cuộn/thùng Băng Keo 3M™ Vinyl 764, Màu Trắng, 49 in x 36 yd, Lõi Nhựa, 3 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 471, Green, 3/4 in x 36 yd, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 471, Màu Đỏ, 3/4 in x 36 yd, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 471, Màu Xanh Dương, 3/4 in x 36 yd, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 764, Màu Vàng, Lõi Nhựa, 49 in x 36 yd, 5 mil, 3 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ Vinyl Tape 471, Màu Trắng, 3/4 in x 36 yd, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo Vinyl 3M™ 764, 49 in x 36 yd, Lõi Nhựa, 3 Cuộn/Thùng