1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Băng dính
  4. Băng dính và giấy che chắn

3M Băng dính và giấy che chắn

21 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (21)

21 Sản phẩm

Băng dính che chắn

Băng dính che chắn

Băng dính giấy

Băng dính giấy

Giấy che chắn

Giấy che chắn

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Băng Keo Phủ Bề Mặt 3M™ Scotch® Flatback 2517, Medium Brown, 48 mm x 55 m 6.5 mil, 24 Cuộn/Thùng Băng Keo Phủ Bề Mặt 3M™ Scotch® Flatback 250, Tan, 1 in x 60 yd 6.0 mil, 6 Cuộn/Hộp, 6 Hộp/Thùng Băng Keo Giấy 3M™ 2526, 100 mm x 55 m, 8 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy 3M™ 2308, 20 mm x 50 m, 40 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 244, 615 mm x 100 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 15 mm x 30 yd, 144 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 24 mm x 30 yd, 96 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 48 mm x 30 yd, 48 Cuộn/Thùng Giấy che chắn 3M 06718, kích thước 18in x 750 ft Băng Keo Phủ Bề Mặt 3M™ Scotch® 2308, Tan, 48 mm x 55 m 5.3 mil, 24 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy 3M™ 2308, 10 mm x 50 m, 84 Cuộn/Thùng Băng keo phủ bề mặt 3M™ 231/231A Tan, 48 mm x 55 m 7.6 mil, 24 cuộn/thùng Giấy che chắn 3M 06712, kích thước 12 in x 750 ft Băng keo che chắn 3M 06349 Băng Keo Giấy Scotch® 320C, 20 mm x 30 yd, 108 Cuộn/Thùng Băng Keo Giấy Scotch® 244, 615 mm x 50 m, 1 Cuộn/Thùng Băng keo phủ bề mặt hiệu suất cao 3M™ Scotch® 232 Băng Keo Phủ Bề Mặt 3M™ Scotch® 2308, 24 mm x 55 m 5.3 mil, 36 Cuộn/Thùng Băng keo xốp 3M 06298 Băng Keo Giấy Scotch® 2380, 1500 mm x 55 m, 7 Cuộn/Thùng Băng keo phủ bề mặt 3M™ 2380 Tan, 48 mm x 55 m 7.2 mil, 24 cuộn/thùng