3M Băng dính dành cho An toàn

40 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (40)

40 Sản phẩm

Băng dính chống trượt và bám đường

Băng dính chống trượt và bám đường

Băng dính xốp

Băng dính xốp

Chất tăng cường độ bám dính

Chất tăng cường độ bám dính

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

Băng Keo 2 Mặt 3M™ VHB 4910, Khổ 12 mm x 32.92 m, 196 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4959, Trắng, 1 in x 36 yd, 120 mil, 9 Cuộn/Thùng Băng Keo 2 Mặt 3M™ VHB™ RP45, Khổ 600 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4914-015, Trắng, 600 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng Màng Plastic Acrylic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4920, Khổ 48 in x 36 yd(1,22 m x 32,92 m), 1 Thùng Băng Keo Chống Trơn Trượt 3M™ Safety-Walk™ 620-B, Trong Suốt, 2 in x 60 ft, 2/Hộp Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4905, Khổ 1.22 m x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ VHB™ 4930, 24 in x 46 yd, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo Chống Trơn Trượt 3M™ Safety-Walk™ 630-B, Vàng , 2 in x 60 ft, 2/Hộp Băng Keo Chống Trơn Trượt 3M™ Safety-Walk™ 220, Trong Suốt, 2 in x 60 ft, 2/Hộp Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4941, Khổ 1220 mm x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 5915, Đen, 46 in x 36 yd, 16 mil, 1 Cuộn/Thùng Băng keo 2 mặt 3M™ VHB 4910, khổ 24 mm x 32.92 m, 98 cuộn/thùng Băng Keo 2 Mặt Cường Lực 3M™ VHB™ 4945, 0.5 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 5925, Đen, 30 in x 36 yd, 25 mil, 1 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ VHB™ 4646 F, 1200 mm x 66 m, 1 Kiện Gỗ Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 5915P, Khổ 1.22 m x 32.92 m, 1 Cuộn/Thùng Băng Dính 3M™ VHB™ 4991, Xám, 1 in x 36 yd, 90 mil, 9 Cuộn/Thùng Băng Keo 3M™ VHB™ RP32, 48 in x 72 yd, 1 Cuộn/Hộp Băng Keo Chống Trơn Trượt 3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant Conformable Tapes & Treads 510, Đen, 2 in x 60 ft, 2/Hộp Băng Keo 3M™ VHB™ 5909, Màu Đen 1168 mm x 66 m, 1 Cuộn/Hộp Chất Tăng Độ Bám Dính 3M™ 94, 946 mL Can, 12 Can/Thùng Băng keo VHB B23F, khổ 1.22 m x 16.46 m, 1 cuộn/thùng Màng Plastic Tráng Keo 3M™ VHB™ 4914, Chất Liệu Acrylic, Khổ 600 mm x 33 m, 1 Cuộn/Thùng
Next