1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M

3M Quản lý nhiệt độ

11 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (11)

11 Sản phẩm

Chăn ấm

Chăn ấm

Thiết bị sưởi

Thiết bị sưởi

Trị liệu nóng và lạnh

Trị liệu nóng và lạnh

Thể loại

Các ngành công nghiệp

Nhãn hiệu

24200 | Bộ túi dây truyền dịch tiêu chuẩn '3M™ Ranger™ 630 | Mền ủ ấm bệnh nhân trong thủ thuật Tim mạch, đã tiệt khuẩn 3M™ Bair Hugger™ . 560 | Mền ủ ấm bệnh nhân dùng trong thủ thuật Tiếp cận mạch máu 522 | Mền ủ ấm phần thân trên 3M™ Bair Hugger™ 525 | Mền ủ ấm phần thân trên 3M™ Bair Hugger™ 1570 | Túi gel chườm nóng lạnh 555 | Mền ủ ấm thân dưới 3M™ Bair Hugger™ dành cho Trẻ em. 545 | Mền ủ ấm thân dưới 3M™ Bair Hugger™ dành cho Người lớn. 24355 | Bộ túi dây truyền dịch áp lực cao 3M™ Ranger™ . 300 | Mền ủ ấm toàn thân 3M™ Bair Hugger™ dành cho người lớn. 310 | Mền ủ ấm toàn thân 3M™ Bair Hugger™ dành cho trẻ em.
Next