3M Xi măng nha khoa

dành cho Chăm sóc răng miệng

20 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (20)

20 Sản phẩm

Nhãn hiệu

Loại sản phẩm

Loại trùng hợp

Shade

Xi Măng Gắn Sứ Resin 3M™ RelyX™ U200, 56877, Màu TR Xi Măng 3M™ RelyX™ Ultimate, 56921, Màu A1 Xi Măng Gắn Mặt Dán Sứ 3M™ RelyX™ Veneer, 7614WO, Màu Trắng Đục Xi Măng Gắn Mặt Dán Sứ 3M™ RelyX™ Veneer, 7614B0.5, Màu B0.5 Xi Măng Gắn Mặt Dán Sứ 3M™ RelyX™ Veneer, 7614A1, Màu A1 Xi Măng 3M™ RelyX™ Ultimate, 56923, Màu B0.5 Xi Măng Gắn G.I 3M™ RelyX™ Luting 2, 3525TKA Xi Măng Gắn Mặt Dán Sứ 3M™ RelyX™ Veneer, 7614A3, Màu A3 Xi Măng Gắn 3M™ RelyX™ Try-In, 7614A3T, Màu A3 Xi Măng 3M™ RelyX™ Ultimate, 56922, Màu A3O Xi Măng Gắn 3M™ RelyX™ Try-In, 7614B0.5T, Màu B0.5 Xi Măng Gắn Tạm RelyX™ Temp NE, 56660 Xi Măng Gắn Mặt Dán Sứ 3M™ RelyX™ Veneer, 7614TR, Màu TR Xi Măng Gắn 3M™ RelyX™ Try-In, 7614A5T, Màu A5 Xi Măng Gắn 3M™ RelyX™ Try-In, 7614TRT, Màu TR Xi Măng Gắn 3M™ RelyX™ Try-In, 7614A1T, Màu A1 Xi Măng 3M™ RelyX™ Ultimate, 56920, Màu Translucent Xi Măng Gắn 3M™ RelyX™ Try-In, 7614WOT, Màu Trắng Đục Xi Măng Gắn Sứ Resin 3M™ RelyX™ U200, 56878, Màu A2 Xi Măng Gắn Mặt Dán Sứ 3M™ RelyX™ Veneer, 7614A5, Màu A5
Next