1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Vật liệu xây dựng
  4. Phòng cháy chữa cháy
  5. Chất bịt kín, xốp, bột bả và vữa chống cháy

3M Chất bịt kín, xốp, bột bả và vữa chống cháy dành cho Thiết kế & Xây dựng

2 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (2)

2 Sản phẩm

Fire Rating

Keo Silicone Chống Cháy 3M™ 2000+, Màu Xám, Thùng 4.5 Gallon Keo Chống Cháy Và Chống Thấm 3M™ 1000 NS, Màu Xám, 10.1 fl oz Cartridge, 12 Ống/Thùng