3M Keo nóng chảy đóng rắn

2 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (2)

2 Sản phẩm

Keo dán TE-040, 1/10 gal/378 ml/ống Keo 1 Thành Phần 3M™ Scotch-Weld™ PUR Adhesive TS230, Màu Đục, 295 mL, 5/Case