3M Khối đá mài cầm tay

3 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (3)

3 Sản phẩm

Micron Grade

Nhám Hạt Mài Mạt Kim Cương 3M™ 6200J, 2-1/4 in x 3-3/4 in, Độ Hạt M125 Micron, 10 Cái/Thùng Nhám Hạt Mài Mạt Kim Cương 3M™ 6200J, 2-1/4 in x 3-3/4 in, Độ Hạt M250 Micron, 10 Cái/Thùng Nhám Hạt Mài Mạt Kim Cương 3M™ 6200J, 2-1/4 in x 3-3/4 in, Độ Hạt M74 Micron, 10 Cái/Thùng