• share

  Hô hấp dễ dàng

  share
  Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M

  Quá trình phân phối thuốc qua đường hít giúp các bệnh nhân trong tương lai hít thở dễ dàng hơn.

  Hơn 50 năm qua, 3M đã xây dựng được 47 công nghệ cốt lõi phân phối thuốc qua đường hít, 6 phòng thí nghiệm của công ty và thuê 11.000 nhà khoa học y tế để giúp khách hàng và bệnh nhân hít thở dễ dàng hơn.

  Quá trình phân phối thuốc qua đường hít giúp các bệnh nhân trong tương lai hít thở dễ dàng hơn.

  Hơn 50 năm qua, 3M đã xây dựng được 47 công nghệ cốt lõi phân phối thuốc qua đường hít, 6 phòng thí nghiệm của công ty và thuê 11.000 nhà khoa học y tế để giúp khách hàng và bệnh nhân hít thở dễ dàng hơn.

  Quá trình phân phối thuốc qua đường hít giúp các bệnh nhân trong tương lai hít thở dễ dàng hơn.

  Hơn 50 năm qua, 3M đã xây dựng được 47 công nghệ cốt lõi phân phối thuốc qua đường hít, 6 phòng thí nghiệm của công ty và thuê 11.000 nhà khoa học y tế để giúp khách hàng và bệnh nhân hít thở dễ dàng hơn.

  • Quá trình phân phối thuốc qua đường hít giúp các bệnh nhân trong tương lai hít thở dễ dàng hơn.

   Hơn 50 năm qua, 3M đã xây dựng được 47 công nghệ cốt lõi phân phối thuốc qua đường hít, 6 phòng thí nghiệm của công ty và thuê 11.000 nhà khoa học y tế để giúp khách hàng và bệnh nhân hít thở dễ dàng hơn. Từ thiết bị kích ứng hô hấp cho đến thiết bị định liều lượng tích hợp, 3M đã chứng minh được rằng chúng tôi hiểu được toàn bộ quá trình phân phối thuốc qua đường hít - từ phát triển công thức và thử nghiệm lâm sàng cho đến phân phối thương mại và hậu cần. Chúng tôi hiểu các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật trên thế giới để dự đoán rủi ro, giảm thiểu vấn đề, và lên kế hoạch trước để giảm rủi ro sản xuất trên toàn thế giới.

   Tìm hiểu về hàng loạt công nghệ xịt đã được kiểm chứng của chúng tôi

   Xem công nghệ xịt đã được kiểm chứng của 3M