Chăm sóc Sức khỏe

 

 • share

  Tối ưu hóa quy trình điều trị.

  share
  Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M

  Bệnh nhân sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quy trình điều trị ngày càng đơn giản của khách hàng.

  Từ năm 2011, gần 1.400 bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe đã biến những điều không thể thành có thể bằng cách tích hợp mã hóa bằng máy tính, tài liệu lâm sàng và số liệu tin cậy vào một ứng dụng duy nhất.

  Bệnh nhân sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quy trình điều trị ngày càng đơn giản của khách hàng.

  Từ năm 2011, gần 1.400 bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe đã biến những điều không thể thành có thể bằng cách tích hợp mã hóa bằng máy tính, tài liệu lâm sàng và số liệu tin cậy vào một ứng dụng duy nhất.

  Bệnh nhân sẽ hoàn toàn tin tưởng vào quy trình điều trị ngày càng đơn giản của khách hàng.

  Từ năm 2011, gần 1.400 bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe đã biến những điều không thể thành có thể bằng cách tích hợp mã hóa bằng máy tính, tài liệu lâm sàng và số liệu tin cậy vào một ứng dụng duy nhất.

  • Từ năm 2011, gần 1.400 bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe đã biến những điều không thể thành có thể bằng cách tích hợp mã hóa bằng máy tính, tài liệu lâm sàng và số liệu tin cậy vào một ứng dụng duy nhất. Hệ thống 3M 360 Encompass giúp phân tích, bổ sung và chủ động thực hiện trên tất cả dữ liệu lâm sàng và tài chính quan trọng tại thời điểm chăm sóc bệnh nhân. Số liệu tổng hợp này có nghĩa là các bệnh viện và các mạng lưới y tế có thể sáp nhập dữ liệu lâm sàng và tài chính để cải thiện chăm sóc cho nhiều bệnh nhân hơn, mang lại kết quả tốt hơn và giảm chi phí tổng thể cho hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

   Tìm hiểu thông tin thích hợp vào đúng thời điểm có thể thực hiện

   Tối ưu hóa cùng 360 Encompass