1. Việt Nam
 2. Năng lượng
 3. Tin Thị trường Năng lượng 3M
 4. Tìm hiểu cách thức 3M tiết kiệm năng lượng thông qua việc khai thác nguồn ánh sáng tự nhiên .
Năng lượng

 

 • share

  Tìm hiểu cách thức 3M tiết kiệm năng lượng thông qua việc khai thác nguồn ánh sáng tự nhiên .

  share
  Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M

  Hãy tìm hiểu cách chúng tôi khai thác nguồn ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm năng lượng.

  Lăng kính vi cấu trúc thu được 80 phần trăm ánh sáng tự nhiên, giúp chuỗi cửa hàng Net Zero của Walgreens tạo ra được nhiều năng lượng hơn so với mức tiêu thụ.

  Hãy tìm hiểu cách chúng tôi khai thác nguồn ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm năng lượng.

  Lăng kính vi cấu trúc thu được 80 phần trăm ánh sáng tự nhiên, giúp chuỗi cửa hàng Net Zero của Walgreens tạo ra được nhiều năng lượng hơn so với mức tiêu thụ.

  Hãy tìm hiểu cách chúng tôi khai thác nguồn ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm năng lượng.

  Lăng kính vi cấu trúc thu được 80 phần trăm ánh sáng tự nhiên, giúp chuỗi cửa hàng Net Zero của Walgreens tạo ra được nhiều năng lượng hơn so với mức tiêu thụ.

  • Lăng kính vi cấu trúc thu được 80 phần trăm ánh sáng tự nhiên, giúp chuỗi cửa hàng Net Zero của Walgreens tạo ra được nhiều năng lượng hơn so với mức tiêu thụ. Phim dán điều hướng ánh sáng tự nhiên 3M™ đóng vai trò quan trọng trong thiết kế cửa hàng tiết kiệm năng lượng Evanston, Illinois, với hơn 4.000 feet vuông kính hướng về phía tây giúp chiếu sáng căn phòng sâu 40 feet qua những ô cửa sổ. Với công nghệ này, có thể "khai thác" triệt để nguồn năng lượng từ ánh sáng tự nhiên – để chiếu sáng bên trong khu vực tòa nhà và giúp tiết kiệm 52 phần trăm chi phí năng lượng.

   Hãy tìm hiểu cách chúng tôi cải thiện nguồn chiếu sáng, giảm chi phí năng lượng.

   Giảm chi phí năng lượng cho khách hàng