1. Việt Nam
 2. Điện tử
 3. Tin Thị trường Điện tử 3M
 4. Tiết kiệm năng lượng khi làm mát phần cứng
Điện tử
 • Chia sẻ

  Tiết kiệm năng lượng khi làm mát phần cứng

  Chia sẻ
  Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M

  Tiết kiệm năng lượng khi làm mát phần cứng

  Chất lỏng động cơ 3M™ Novec™ làm mát phần cứng với mức năng lượng ít hơn (chính xác là ít hơn 95%) và cho phép Khách hàng lắp các linh kiện phần cứng chặt chẽ hơn.

  Tiết kiệm năng lượng khi làm mát phần cứng

  Chất lỏng động cơ 3M™ Novec™ làm mát phần cứng với mức năng lượng ít hơn (chính xác là ít hơn 95%) và cho phép Khách hàng lắp các linh kiện phần cứng chặt chẽ hơn.

  Tiết kiệm năng lượng khi làm mát phần cứng

  Chất lỏng động cơ 3M™ Novec™ làm mát phần cứng với mức năng lượng ít hơn (chính xác là ít hơn 95%) và cho phép Khách hàng lắp các linh kiện phần cứng chặt chẽ hơn.

  • Thiết bị điện tử Novec

   Công nghệ nhúng 2 kỳ của 3M đã đạt được nhiều giải thưởng nhờ khả năng làm mát phần cứng thông qua quá trình bay hơi tự nhiên. Sử dụng Chất lỏng động cơ 3M™ Novec™, công nghệ này giúp Khách hàng làm mát phần cứng với mức năng lượng ít hơn (chính xác là ít hơn 95%) và không cần nhiều không gian để cất giữ các linh kiện (chỉ 1/10 không gian so với trước đây). Và Khách hàng có thể giảm thiểu được lượng carbon thải ra vì chất lỏng Novec không phải là chất làm suy giảm tầng ozon và ít có nguy cơ gây hiệu ứng nhà kính.

   Xem thông tin về Công nghệ nhúng 2 kỳ và làm mát với Chất lỏng động cơ 3M™ Novec™ sử dụng ít năng lượng để làm mát trung tâm dữ liệu.

   Trải nghiệm chất lỏng động cơ Novec