1. Màn hình bền hơn. Tuổi thọ pin lâu hơn.
Điện tử
 • Chia sẻ

  Màn hình bền hơn. Tuổi thọ pin lâu hơn.

  Chia sẻ
  Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M Mẫu hoa văn cơ bản của 3M

  Màn hình bền hơn. Tuổi thọ pin lâu hơn.

  Màng dán màn hình 3M™ nâng cao chất lượng hình ảnh và tiết kiệm năng lượng, nhờ đó Khách hàng sẽ có hình ảnh đẹp hơn, bền hơn.

  Màn hình bền hơn. Tuổi thọ pin lâu hơn.

  Màng dán màn hình 3M™ nâng cao chất lượng hình ảnh và tiết kiệm năng lượng, nhờ đó Khách hàng sẽ có hình ảnh đẹp hơn, bền hơn.

  Màn hình bền hơn. Tuổi thọ pin lâu hơn.

  Màng dán màn hình 3M™ nâng cao chất lượng hình ảnh và tiết kiệm năng lượng, nhờ đó Khách hàng sẽ có hình ảnh đẹp hơn, bền hơn.

   

  •  

   Nếu Khách hàng muốn nâng cao độ sáng và màu sắc trên màn hình, Miếng dán màn hình 3M™ sẽ làm được điều đó. Là một hợp chất đặc biệt, miếng dán của chúng tôi khai thác được nguồn sáng để tạo nên sự hoàn hảo cho hình ảnh của Khách hàng, cũng như tăng thêm hiệu suất năng lượng cho thiết bị - nhờ đó Khách hàng sẽ có hình ảnh đẹp hơn, bền hơn.
   Xem chi tiết về cách chúng tôi cải thiện màn hình của Khách hàng.

   Xem thông tin cần thiết để cải thiện màn hình của bạn